Stavebné rozpočty a ďalšie služby

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti stavebníctva:

 • vypracovanie rozpočtov stavieb
 • spracovanie výkazov výmer
 • vykonávanie činnosti stavebný dozor
 • vykonávanie činnosti stavbyvedúci

Firma KUKY bola oficiálne založená v júli 1994, no základ jej činnosti sa datuje od roku 1985. Spočiatku sa firma zaoberala len technickým dozorovaním stavieb. Postupne sa činnosť rozšírila o vedenie stavieb, a v malom sa venovala aj realizácii menších stavieb, hlavne podkrovných bytov a rodinných domov. Od roku 1995 sa činnosť rozšírila aj na vypracovanie výkazov výmer stavieb podľa predloženej projektovej dokumentácie a vypracovanie stavebných rozpočtov, buď podľa predloženej projektovej dokumentácie, alebo predloženého výkazu výmer. Rozpočtujeme v štruktúre a metodike cenníkov TSKP v programovom systéme KALKULUS s orientačnými cenami Systematic. Taktiež ponúkame odborné odhady nákladov v prípravných fázach projektovania spojené s konzultáciami. Realizácia malých stavieb bola už zrušená. Na všetky ponúkané činnosti - služby má firma oprávnenia a Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti.

Niekoľko príkladov firiem, s ktorými sme spolupracovali a spolupracujeme:

 • SLOVNAFT a.s. Bratislava
 • A33 spol. s r.o., Bratislava
 • ALPINET a.s., Bratislava
 • AQUACLEAN spol. s r.o., Bratislava
 • ART OF SPACE spol. s r.o., Bratislava
 • BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
 • ENERGETICKÉ STROJÁRNE spol. s r.o., Bratislava
 • GD Ateliér, Bratislava
 • IDO HUTNÝ PROJEKT a.s., Bratislava
 • INTECH spol. s r.o., Bratislava
 • KOVOPROJEKTA a.s., Brno – CZ
 • MARTINÁK spol. s r.o., Bratislava
 • MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - Ružinov
 • SOF HERCEG spol. s r.o., Bratislava
 • STROJE A MECHANIZMY a.s., Bratislava
 • VASKO + PARTNER INŽINIERI spol. s r.o., Bratislava
 • ZEMPRAX spol. s r.o., Bratislava
 • ZIP CITY spol. s r.o., NITRA
 • Naše služby

  Rozpočty a Výkazy výmer

  náhľady

  Viac

  Činnosť stavbyvedúci

   

  Viac Foto

  Činnosť stavebný dozor

   

  Viac Foto

  Galéria - vedenie a dozorovanie stavieb

  Bytové domy Nitra 1
  Bytové domy Nitra 1
  Bytové domy Nitra 2
  Bytové domy Nitra 2
  Dostavba Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  Dostavba Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
  Obytný súbor Svätý Jur
  Obytný súbor Svätý Jur
  Polyfunkčné domy Hrnčiarska ul. Modra
  Polyfunkčné domy Hrnčiarska ul. Modra
  Načítať viac

  Ing. Marián Kukol

  Gronárska 68
  841 10 Bratislava

  mobil : +421 905 464 113
  E-mail : maros.kukol@gmail.com