Výkazy výmer

Výkazy výmer - vzor (PDF)


Rozpočet

Krycí list stavby - vzor (PDF)

Sumárna rekapitulácia - vzor (PDF)

Krycie listy objektov - vzor (PDF)

Rozpočet - vzor (PDF)

Výkazy výmer a rozpočty poskytujeme aj vo formátoch:
Microsoft Excel (*.xls)  |  Microsoft Word (*.doc)  |  Rich Text Format (*.rtf)

Späť